ข้าวโรงเรียน โรงเรียนบ้านคลองโป่ง

โรงเรียนทำนา แต่ขาดโรงสี ขอมีแหล่งเรียนรู้ ควบคู่เครื่องมือผลิตข้าวครบวงจร ขอท่านช่วยสนับสนุนเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ซ่อมแซมอาคารเก่า ปรับเปลี่ยนเป็นอาคารอเนกประสงค์ ยุ้งฉาง และโรงสีขนาดเล็กใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว

  • 11

    พ.ย. 2562

  • 2,732

ร่วมลงแรง

เลือกจำนวนชั่วโมงในการลงแรงของท่าน*

เลือกจำนวนเวลาที่ท่านต้องการช่วยเหลือลงแรง หรือ ระบุจำนวนชั่วโมง

กรุณาเลือกจำนวนเงินที่บริจาค
กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัทพ์
กรุณากรอกอีเมล์
กรุณากรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกที่อยู่
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์
ร่วมลงแรง