น้ำ 1,000 เมตร โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

เด็กเล็กทุกข์ยากจากภัยแล้ง แหล่งน้ำเหือดแห้งไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ ขอท่านช่วยสนับสนุนงานระบบท่อส่งน้ำ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ งานฐานรากและโครงสร้างเหล็ก และอุปกรณ์โซล่าเซลล์

  • 08

    พ.ย. 2562

  • 5,034

ร่วมลงแรง

เลือกจำนวนชั่วโมงในการลงแรงของท่าน*

เลือกจำนวนเวลาที่ท่านต้องการช่วยเหลือลงแรง หรือ ระบุจำนวนชั่วโมง

กรุณาเลือกจำนวนเงินที่บริจาค
กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัทพ์
กรุณากรอกอีเมล์
กรุณากรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกที่อยู่
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์
ร่วมลงแรง