เกษตรต่อยอด โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์

12 โรงเรียน 3 เกษตรชุมชน รวมพลช่วยปลูกผัก เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ ให้บ้านและโรงเรียนมีอาหารพอเพียง ขอท่านช่วยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไก่ พันธุ์ปลา พร้อมอาหาร และอุปกรณ์เพื่อเตรียมการถังหมักชีวภาพ แก่ 73 ครอบครัวหลัก และครอบครัวชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม

  • 08

    พ.ย. 2562

  • 2,666

ร่วมลงแรง

เลือกจำนวนชั่วโมงในการลงแรงของท่าน*

เลือกจำนวนเวลาที่ท่านต้องการช่วยเหลือลงแรง หรือ ระบุจำนวนชั่วโมง

กรุณาเลือกจำนวนเงินที่บริจาค
กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัทพ์
กรุณากรอกอีเมล์
กรุณากรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกที่อยู่
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์
ร่วมลงแรง