ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณาเลือกวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน
กรุณาเลือกเพศ
กรุณากรอกที่อยู่
กรุณากรอกถนน
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือกเขต / อำเภอ
กรุณาเลือกแขวง / ตำบล
กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์
กรุณากรอกเบอร์โทร
กรุณากรอกอีเมล์
กรุณากรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกรหัสผ่าน
กรุณายืนยันรหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกรหัสความปลอดภัย

รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร ร่วมร้อยความฝัน...ส่งต่อพันความสุข

ผู้สมัครร่วมร้อยความฝัน...ส่งต่อพันความสุข ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้สมัคร" และ เว็บไซด์ระดมทุน www.worldvision.or.th/100fund1000sook หรือ www.100fund1000sook.org โดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ร้อยฝัน พันสุข" กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน

1. การสมัครร่วมเป็นสมาชิก “ร้อยฝัน พันสุข” โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร และไม่พาดพิงสอดคล้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
4. ผู้สมัครยินยอมให้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และหรือ ข้อมูลอื่นใด ที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ซึ่งหาก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจนและหรือเป็นเท็จ ทาง มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มีสิทธิในการยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครได้
5. ในการใช้งานระบบสมาชิกและเว็บไซต์ www.worldvision.or.th/100fund1000sook หรือ www.100fund1000sook.org ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด
6. เมื่อท่านได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้ ชื่อสมาชิก(Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านได้เลือกไว้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบทุกครั้ง ที่ท่านเข้ามาใช้บริการในส่วนต่างๆ ดังนั้นกรุณา ใส่ชื่อสมาชิก และรหัสผ่าน ทุกครั้ง เพื่อที่ท่านจะได้รับบริการ ที่เราเลือกสรร ไว้ให้อย่างเต็มที่
7. ผู้สมัครต้องเก็บรักษาชื่อสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง
8. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด ไม่ถูกเปิดเผยแต่อย่างใด ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ หรืออันเนื่องจากเหตุใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่ามิใช่ความบกพร่องของ "ร้อยฝัน พันสุข" และผู้สมัครจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เป็นอันขาด เงื่อนไขหรือข้อตกลง และสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า