• 31

  ม.ค. 2561

 • 2,920

“พี่จ๊ะ... พี่จ๋า ตอนนี้ที่โรงเรียนของหนูมีเก้าอี้ มีโต๊ะให้หนูไว้กินข้าวแล้วนะจ๊ะ”

ศพด.โรงเรียนบ้านแตรวทับดัด อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ด้วยเล็งเห็นถึงการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ไม่ควรต้องนั่งรับประทานอาหารบนพื้นหน้าห้องเรียน รวมถึงบริเวณรับประทานอาหารควรแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับที่วิ่งเล่นของเด็ก หรืออยู่ใกล้กับห้องน้ำ ร้อยฝันพันสุข ได้ดำเนินการระดมทุน โครงการ “พี่จ้ะ...พี่จ๋า ขอเก้าอี้ให้หนูนั่ง ขอโต๊ะตั้งไว้กินข้าว” เพื่อจัดหางบประมาณจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหาร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแตรวทับดัด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เป็นการระดมทุนสาธารณะผ่าน www.100fund1000sook.org และสื่อออนไลน์ต่างๆ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2560

 • มีผู้ร่วมแบ่งปันน้ำใจร่วมบริจาค 25 ท่าน 
 • เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,200 บาท มากกว่าแผนงบประมาณที่กำหนดในการระดมทุนที่ 56,672 บาท

น้ำใจที่ได้รับแบ่งปันผ่านทาง ร้อยฝันพันสุข ทั้งหมด ได้ถูกเปลี่ยนเป็นโต๊ะและเก้าอี้ให้เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแตรวทับดัดได้ใช้ในการรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว โดยการบริหารจัดการของ โครงการพัฒนาฯ สังขะ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยโครงการฯ ยังได้รับน้ำใจเพิ่มเติมจากผู้ปกครอง ชุมชน ครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงได้ผู้จัดจำหน่ายโต๊ะ-เก้าอี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพและอนามัยที่ดีของเด็กด้วย


“ทุกน้ำใจที่แบ่งปัน” บริหารจัดการอย่างคุ้มค่า

ทำให้เด็กเล็กมีสุขและอนามัยที่ดี 

 • เปลี่ยนทางเดินหน้าห้องเรียนให้กลายเป็นโรงอาหาร ทำความสะอาดและซ่อมแซมพื้นปูนบริเวณทางเดินเท้า จัดพื้นที่สำหรับนั่งรับประทานอาหารให้แยกออกจากบริเวณห้องน้ำ ปูรองพื้นด้วยเสื่อน้ำมันเพื่อความสะอาดและสวยงาม
 • เติมแต่งห้องอาหารสำหรับเด็กเล็ก ด้วย โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร จำนวน 12 ชุด* ที่คัดเลือกแล้วว่าทำจากวัสดุมีคุณภาพ คงทน และสวยงาม สีสันสดใส และมีขนาดที่เหมาะสมกับวัยร่างเริงของเด็ก ให้เด็กทุกคนมีที่นั่งรับประทานอาหารและทำกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างเพียงพอ
 • เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารของเด็กๆ เจ้าหน้าที่จะนำ ผ้าปูโต๊ะ มาปูคลุม เพื่อความสะอาด และดูแลรักษาให้คงทน  
 • ประโยชน์มากมาย ใช้เรียนก็ได้ ทำกิจกรรมอื่นๆ ก็ดี  โต๊ะและเก้าอี้เหล่านี้ ยังเป็นบริเวณสำหรับการเรียนรู้และทำกิจกรรมนันทนาการเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ของเด็กๆ นอกห้องเรียนได้อีกด้วย

          

          

          

*  โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับเด็กเพิ่มเติมจาก 8 ชุด เป็น 12 ชุด เนื่องจากสามารถระดมทุนได้มากกว่าที่เสนอแผนงบประมาณ และได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดจำหน่ายในราคาพิเศษ 

โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารของเด็ก ก่อเกิดพลังชุมชนร่วมกันแบ่งปัน

 • ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน และเด็กๆ ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดวางโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร รวมถึงร่วมกันขน ย้าย และจัดเรียงโต๊ะเก้าอี้ให้เป็นระเบียบ
 • ผู้จัดจำหน่ายโต๊ะและเก้าอี้ ร่วมส่งเสริมและแบ่งปันเพื่อให้เด็กๆ มีความสุขและมีอนามัยที่ดีในการรับประทานอาหาร จัดจำหน่ายโต๊ะเก้าอี้ให้ในราคาพิเศษ
 • ชุมชนร่วมลงแรงตัดเย็บชุมผ้าปูโต๊ะ เพื่อความสะอาด และสวยงาม รวมถึงเพื่อป้องกันและยืดอายุการใช้งานของชุดโต๊ะเก้าอี้ที่ได้รับมาด้วย

 

เสียงแห่งความสุข รอยยิ้มและความสดใสของครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

“ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า ผู้คนอดอยากมีมากหนักหนา สงสารบรรดาเด็กตาดำๆ ขอบคุณครับ/ค่ะชาวนา ขอบคุณครับ/ค่ะแม่ครัว ขอบคุณครับ/ค่ะคุณครู” เสียงเด็กในวัย 2-5 ปี ทั้ง 51 คนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแตรวทับดัด แข่งกันเปล่งเสียงขอบคุณก่อนที่จะเริ่มต้นรับประทานอาหาร วันนี้พวกเขาไม่ต้องนั่งบนพื้นปูนที่ทั้งเย็นและเลอะเทอะระหว่างรับประทานอาหารแล้ว เพราะพวกเขามีโต๊ะสีสันสดใส จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ เปลี่ยนทางเดินหน้าห้องให้กลายเป็นโรงอาหารสำหรับพวกเขา

“ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่มีผู้ใหญ่ใจดีเห็นความสำคัญของเด็กเล็กในพื้นที่ห่างไกล สนับสนุนเรื่องโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โต๊ะและเก้าอี้เหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเด็ก นอกจากการใช้งานเพื่อเป็นที่รับประทานอาหารแล้ว ยังเป็นบริเวณสำหรับใช้ในการทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กๆ สู่ความสนุกนอกห้องเรียนได้ด้วย”

 

นายสรยุทธ ลำดวนหอม
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแตรวทับดัด

ไม่เพียงการได้รับประทานอาหารในสถานที่ที่สะอาดเท่านั้น แต่  โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร นี้ จะเป็นการเริ่มต้นของเด็กๆ ในการเรียนรู้กฎพื้นฐานเพื่อการมีสุขภาพอนามัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ฝึกฝนมารยาทในการรับประทานอาหาร ไม่ว่าจะเป็นไม่ตักอาหารคำใหญ่เกินไป ปิดปากขณะเคี้ยวอาหาร ไม่พูดคุยหรือเล่นซนบนโต๊ะอาหาร การใช้ช้อนซ่อมอย่างถูกวิธี การเก็บจานชามเมื่อรับประทานเสร็จ หรือแม้แต่ความเป็นระเบียบจากการถูกฝึกให้เก็บเก้าอี้เข้าที่เมื่อลุกจากที่นั่งแล้ว 

 

แสดงความคิดเห็น