• 30

  พ.ย. 2560

 • 5,332

“พี่จ๊ะ พี่จ๋า ขอบคุณที่ร่วมกันแบ่งปันปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้หนู”

โรงเรียนประเสริฐ- น้อย รุจิรวงศ์ 1 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

จากการระดมทุนเพื่อจัดหางบประมาณในการปรับปรุงสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยให้กับ โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 จ.สระแก้ว ในโครงการ “พี่จ้ะ...พี่จ๋า ขอม้าโยกให้หนูนั่งเล่น” โดย ร้อยฝันพันสุข ซึ่งเป็นการระดมทุนสาธารณะผ่าน www.100fund1000sook.org และสื่อออนไลน์ต่างๆ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2560

 • มีผู้ร่วมแบ่งปันน้ำใจร่วมบริจาค 25 ท่าน
 • เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 53,030 บาท

ร้อยฝันพันสุข ได้ส่งผ่านการแบ่งปันน้ำใจและได้ดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนประเสริญ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 จนแล้วเสร็จ ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของ โครงการพัฒนาฯ ตาพระยา มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และการร่วมแรงร่วมใจกันของผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น 


“ทุกน้ำใจที่แบ่งปัน” บริหารจัดการอย่างคุ้มค่า

เปลี่ยนสนามเด็กเล่นเก่าๆ ให้ใหม่และปลอดภัย

 • ปรับพื้นสนามให้ลดการบาดเจ็บจากการเล่นของเด็ก สนามดินแข็งๆ ถูกถมด้วย ทรายละเอียด 10 คิว หนากว่า 20 เซนติเมตรทั้งสนาม หนาและนุ่มเพียงพอที่จะช่วยดูดซับพลังงานและแรงกระแทกเมื่อเด็กพลัดหล่นจากเครื่องเล่น หรือวิ่งซนจนล้ม
 • ตรวจสอบความมั่นคงของเครื่องเล่นสนามทุกชิ้นโดยผู้ชำนาญ ทั้งเครื่องเล่นที่มีอยู่เดิม และที่ติดตั้งใหม่ ต้องมีการฝังฐานรากติดตรึงอย่างมั่นคงแข็งแรง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคน
 • เปลี่ยนเครื่องเล่นสนามที่เก่าจนผุพัง ชิงช้า ม้ากระดก และม้าหมุน แสนเก่า ยกชุดใหม่ สีสดใสและใหญ่กว่าเดิม ด้วย ชุดชิงช้าโซ่ 4 ที่นั่ง ชุดม้ากระดก 6 ที่นั่ง แถมอีกหนึ่งเครื่องเล่นสนามแสนสนุก ชุดม้าหมนุ 4 ที่นั่ง*
 • ซ่อมบำรุงเครื่องเล่นสนามที่สภาพใช้งานได้ เครื่องเล่นสนามเก่าที่อยู่ในสภาพใช้การได้ดี พี่ๆ ช่วยขัดสนิม ตอกซ่อมที่ชำรุด ก่อนจะทาทับด้วยสีน้ำมันแสนสดใสเพื่อกันสนิมกลับมาเกาะอีก จนกลายเป็นเครื่องเล่นสนามใหม่แสนสวยทั้งสนาม

      

          

*  เครื่องเล่นสนามที่สนับสนุนเพิ่มเนื่องสามารถระดมทุนได้มากกว่าที่เสนอแผนงบประมาณ 
 

ที่สนามเด็กเล่น ก่อเกิดพลังชุมชนร่วมกันแบ่งปัน

 • ผู้ปกครอง ครู นักเรียน โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 รวมถึงชาวบ้านอื่นๆ ในชุมชน ร่วมกันเป็นจิตอาสาปรับปรุงและซ่อมแซมสนามเด็กเล่น
 • ครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ใกล้เคียง 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประเสริฐน้อยรุจิระวงศ์ ร่วมกันลงแรงอาสาปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น และ โรงเรียนซับม่วงวิทยา โดยกลุ่มแกนนำเยาวชนที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ร่วมกันซ่อมแซม ปรับปรุง และทาสีเครื่องเล่นให้สดใสเหมือนใหม

    


 

เสียงแห่งความสุข รอยยิ้มและความสดใสของเด็กจากสนามเด็กเล่นใหม่

 

 

 

“เมื่อก่อนนี้ สนามเด็กเล่นที่โรงเรียนของหนูเก่ามากเลยค่ะ เครื่องเล่นบางชิ้นก็พังค่ะ เล่นไม่ได้ ที่ยังพอเล่นได้ก็มีน้อยค่ะ ไม่พอเล่น บางวันหนูยืนรอที่จะเล่นต่อจากเพื่อน แต่ก็ไม่ได้เล่นค่ะ หมดเวลาพักเสียก่อน หนูขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากค่ะที่ช่วยทำสนามเด็กเล่นใหม่ให้กับพวกหนู มีเครื่องเล่นใหม่ ทำพื้นสนามใหม่ด้วย และยังช่วยทาสีเครื่องเล่นทุกตัว สีสวยค่ะ ทำให้พวกหนูอยากเข้ามาเล่นที่สนามมากๆ เลยค่ะ หนูและเพื่อนๆ ในโรงเรียนจะช่วยกันดูแลรักษาเครื่องเล่นทุกชิ้นเป็นอย่างดีเลยค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ” 

 

ด.ญ.นารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิระวงศ์ 1

ไม่ใช่เพียงแค่เด็กๆ เท่านั้นที่มีรอยยิ้มกับสนามเด็กเล่นที่ทุกท่านร่วมกันแบ่งปันแก่พวกเขา สำหรับผู้ใหญ่ การได้เห็นเด็กได้เล่นและเรียนรู้ในสนามเด็กเล่นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และมีความปลอดภัยมากกว่าเดิม นับเป็นความสุขอย่างที่สุด 

“ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มองเห็นถึงความสำคัญของเด็กๆ และขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนเด็ก โรงเรียน ชุมชน ด้วยดีตลอดมา โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เด็กๆ ในโรงเรียนที่ได้รับผลประโยชน์ ยังมีเด็กๆ ที่อยู่ในชุมชนอีกมากมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ผมดีใจที่เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะที่มีความสุขของพวกเขาที่ได้เล่นของเล่นชิ้นใหม่ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ ผมยังสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเล่นด้วย เด็กนักเรียรรู้จักการแบ่งปัน มีการเข้าคิวเล่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสำหรับผม สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญที่จะช่วยทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปครับ” 

นายณัฐดนัย พัฒนสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิระวงศ์ 1


เพราะความรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่ให้ห้องเรียนเสมอไป “สนามเด็กเล่น” คืออีกสถานที่สำคัญที่จะทำให้เด็กได้มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะสำหรับเด็กในวัยเรียนช่วงอายุ 5-12 ปี ที่สนามเด็กเล่น เด็กจะได้เพิ่มพละกำลังของร่างกาย เพิ่มพลังสมอง ได้เรียนรู้วิธีคิดและแก้ไขปัญหา เรียนรู้ที่จะเข้าสังคม เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กคนอื่นๆ ได้ฝึกและซึมซับการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแบ่งปัน และรู้จักการมีน้ำใจให้กับเพื่อน เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กๆ มีพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อการเติบโตเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในสังคมต่อไปในอนาคต 

แสดงความคิดเห็น