ข้าวโรงเรียน โรงเรียนบ้านคลองโป่ง

โรงเรียนทำนา แต่ขาดโรงสี ขอมีแหล่งเรียนรู้ ควบคู่เครื่องมือผลิตข้าวครบวงจร ขอท่านช่วยสนับสนุนเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ซ่อมแซมอาคารเก่า ปรับเปลี่ยนเป็นอาคารอเนกประสงค์ ยุ้งฉาง และโรงสีขนาดเล็กใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว

  • 11

    พ.ย. 2562

  • 2,734