โครงการสานกระจูด ทอผ้า พัฒนาอาชีพให้น้อง

โครงการ"กระจูดบ้านฉัน" เป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่ทางโรงบ้านเนินธัมมังได้เปิดสอนขึ้นให้กับเด็กๆในโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆสามารถหารายได้ช่วยเหลือผู้ปกครองได้ในระหว่างที่กำลังเรียนอยู่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะชีวิตให้เด็กๆ และคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมไปตามช่วงวัยอีกด้วย

  • 06

    พ.ย. 2561

  • 4,092