ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-022-9200 ถึง 2

โครงการแนะนำ

ร่วมช่วยเหลือแบบไหนได้บ้าง ?

ทุกโครงการที่เปิดระดมทุน และขอรับอาสาสมัครเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่การดำเนินการของมูลนิธิฯ
มีการประเมินและทำรายงานปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พื้นที่ของมูลนิธิฯ ที่ทำงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องที่
จนเกิดมาเป็นโครงการซึ่งท่านสามารถเลือกความประสงค์ในการบริจาค สนับสนุน และช่วยเหลือได้ ดังนี้

ร่วมอาสา

มาร่วมลงแรงเป็นอาสาสมัครกับ “ร้อยฝัน พันสุข” เพื่อ
ส่งฝันให้เด็กๆ ถึงล้านความสุข กับโครงการต่างๆ ด้วย
การกรอกข้อมูลด้านล่างนี้

โครงการปัจจุบัน

ยอดบริจาคทั้งหมด

403,174.00

ยอดลงแรงทั้งหมด

0 คน

จิตอาสาทั้งหมด

25 คน

สมัครรับจดหมายข่าว

ไม่พลาดทุกการอัพเดต ติดตามทุกข่าวสารจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย