• 30

    พ.ย. 2560

  • 50

“พี่จ้ะ...พี่จ๋า ขอช้างขอม้าให้หนูได้ขี่ ขอสนามดีๆ ให้หนูได้เล่น” เกิดขึ้นจากสภาพของเครื่องเล่น และสนามที่เด็กๆ ที่มีมานานทำให้สภาพผุพัง เป็นสนิม และชำรุด ก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กๆ ได้ทุกเมื่อ ทำให้เด็กๆ ไม่มีที่เล่นที่จะเสริมสร้างพัฒนาร่างกาย และสมองให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

“พี่จ้ะ...พี่จ๋า ขอม้าโยกให้หนูนั่งเล่น”

โรงเรียนประเสริฐ- น้อย รุจิรวงศ์ 1 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

สืบเนื่องจากที่ทางมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โปรแกรมตาพระยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนประเสริฐน้อยรุจิระวงศ์ 1 ได้ดำเนินการทาสีและจัดซื้อเครื่องเล่นใหม่ให้กับโรงเรียน โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชนโรงเรียนซับม่วงวิทยา และผู้ปกครองจิตอาสาในชุมชน อีกทั้งครูและน้องๆนักเรียนโรงเรียนประเสริฐน้อยรุจิระวงศ์ 1 ได้มาช่วยทาสี โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมในการพัฒนาการของเด็กทำให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง รวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรมจิรยธรรมที่ดีให้กับเด็ก เช่น การรู้จักแบ่งปันเพื่อเล่น การรอคอยเข้าคิวเล่น เป็นต้น

                นายนายณัฐดนัย  พัฒนสุข (ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐน้อยรุจิระวงศ์ 1 )กล่าวขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มองเห็นถึงความสำคัญของเด็กๆ และขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนเด็ก ดรงเรียน ชุมชน ด้วยดีตลอดมา โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เด็กๆในโรงเรียนที่ได้รับผลประโยชน์ ยังมีเด็กๆที่อยู่ในชุมชนอีกมากมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้  ผมดีใจที่เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะตามประสาของเด็กๆที่เขาได้เล่นของเล่นชิ้นใหม่ที่มีความปลอดภัยขึ้น จากเมื่อก่อนสนามเด็กเล่นที่มีสภาพที่เสื่อมโทรม เครื่องเล่นบางชิ้นชำรุด ไม่มีความปลอดภัยกับเด็กๆที่เล่นเลย หลังจากที่ได้ทราบจากทางเจ้าหน้าที่ศุภนิมิตฯได้เข้ามาประสานงานกับทางโรงเรียนว่า ได้รับการสนับสนุนโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียน ก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเด็กมาก  เด็กๆรู้จักการแบ่งปัน การเข้าคิวเล่น เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะที่มีความสุขของพวกเขา ผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและมูลนิธิศุภนิมิตฯมากๆครับ

                เด็กหญิงนารี ดอน (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประเสริฐน้อยรุจิระวงศ์ 1) กล่าวขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้มอบชุดเครื่องเล่นใหม่ สนามเด็กเล่นใหม่ที่มีสีที่สวยงามมากค่ะ และขอบคุณพี่ๆมูลนิธิศุภนิมิตฯที่มาทาสีสนามเด็กเล่นใหม่ให้กับพวกหนู หนูรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะ พวกหนูและน้องๆในโรงเรียนจะช่วยกันดูแลรักษาเครื่องเล่นทุกชิ้นเป็นอย่างดีค่ะ เมื่อก่อนที่พวกหนูยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี บางครั้งหนูเห็นน้องเล่นบางคนก็ยืนรอที่จะเล่นต่อจากเพื่อนเพราะเครื่องเล่นบางชิ้นพังน้องก็เล่นไม่ได้ แต่พอได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ได้เครื่องเล่นใหม่ ได้พื้นสนามใหม่ เครื่องเล่นทุกตัวมีสีที่สวยงามทำให้น้องๆและพวกหนูอยากเข้ามาเล่น 

 

งบประมาณทั้งหมด 37,585 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

DPC DPC1 SSO DPC1 Oters SOM-OOC TSC-OOC TSC-SDPC SSC DSC SCR Total
37,585 - 1,398 1,795 840 1,002 - 4,620 487 47,727
งบประมาณทั้งสิ้น  47,727 บาท   DCP = 37,585 บาท 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ใช้งบประมาณ

ที่ รายการปรับปรุงสนามเด็กเล่น จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวม
1 สีน้ำมัน 3.5 ลิตร 12 แกลลอน  350 4,200 
2 ทินเนอร์ 1  ปี๊บ 400 400
3 แปรง 2 นิ้ว 30 อัน 25 750
4 แปรง 3 นิ้ว 21 อัน 35 735
5 ทรายละเอียด 10 คิว 650 6,500
6 เครื่องเล่นสนามม้ากระดก 6 ที่นั่ง 1 ชุด 7,500 7,500
7 เครื่องเล่นสนามชิงช้าโซ่ 4 ที่นั่ง 1 ชุด 8,500 8,500
8 ม้าหมุน 4 ที่นั่ง 1 ชุด 8,500 8,500
9 ค่าน้ำดื่มสำหรับทาสี 1   500 500
  รวมงบประมาณ 37,585

ระยะเวลาดำเนินการ : 16 – 17 พฤศจิกายน 2560

  • ปรับพื้นสนาม
  • ติดตั้งเครื่องเล่น
  • ทาสีเครื่องเล่นใหม่

สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนประเสริฐน้อยรุจิระวงศ์ 1 ตำบลโคลลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 


ภาพก่อนปรับปรุงสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นบางตัวชำรุจไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งอาจทำให้เกิดอนตรายกับเด็กที่มาเล่นได้

  


ขณะปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นได้รับความร่วมมือจาก ครูและนักเรียนโรงเรียนปร้ะสริฐน้อยรุจิระวงศ์ 1ผู้ปกครองจิตอาสาในชุมชนเข้ามาช่วย

      


ปรับปรุงทาสีเครื่องเล่นใหม่ ได้รับความร่วมมือจากแกนนำเยาวชนโรงเรียนซับม่วงวิทยา ช่วยทาสีเครื่องเล่น

      


ผลสำเร็จและความภาคภูมิใจสนามใหม่ เครื่องเล่นใหม่ของเด็กๆ

      


รอยยิ้มและความสดใสของเด็กที่ได้เครื่องเล่นใหม่

      

 

แสดงความคิดเห็น