ปันน้ำใจมอบไออุ่น ช่วยน้องสู้ภัยหนาว

หน้าหนาวนี้ที่ดอยสูงภาคเหนือและที่ราบภาคอีสาน อุณหภูมิเริ่มลดต่ำลงจนถึง 5-12 องศาเซลเซียส ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตกว่า 48 อำเภอ กำลังเผชิญสภาพภัยหนาว เด็กและครอบครัวยากไร้กว่าหนึ่งแสนคนกำลังต้องการความช่วยเหลือด่วน

  • 16

    พ.ย. 2560

  • 50,207

ยอดบริจาคขณะนี้

310,434 บาท
เป้าหมาย : 2,500,000 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน
+2

ปันน้ำใจมอบไออุ่น ช่วยน้องสู้ภัยหนาว

สถานที่ดำเนินงาน

48 อำเภอ ในภาคเหนือ และภาคอีสาน

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ผู้รับผลประโยชน์

เด็กและครอบครัวยากไร้กว่าหนึ่งแสนคนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน

ระยะเวลาดำเนินการ

23 พฤศจิกายน 2560 – 31 มีนาคม 2561

วันสิ้นสุดการระดมทุน

31 มีนาคม 2561

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

หน้าหนาวนี้ที่ดอยสูงภาคเหนือและที่ราบภาคอีสาน อุณหภูมิเริ่มลดต่ำลงจนถึง 5-12 องศาเซลเซียส  ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ กว่า 48 อำเภอ
กำลังเผชิญสภาพภัยหนาว เด็กและครอบครัวยากไร้กว่าหนึ่งแสนคนกำลังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

ขณะที่เราหลายๆ คนกำลังนั่งเลือกว่าจะใส่เสื้อกันหนาวตัวไหน สีอะไรดี ยังมีคนอีกหลายคนที่ไม่มีเสื้อกันหนาวอุ่นๆ ดีๆ สักตัวใส่
เด็กหลายคนในพื้นที่ห่างไกลต้องออกมานั่งผึ่งแดดผิงไฟนอกห้องเรียนเพื่อเพิ่มไออุ่น แม้ว่านั่นจะเป็นเพียงเศษเสี้ยวความอบอุ่นที่พวกเขาจะได้รับก็ตาม

แต่นั่นมิอาจช่วยบรรเทาได้ตลอดวันและคืน เป็นเพียงการบรรเทาความหนาวเย็นชั่วคราวในเวลากลางวันเท่านั้น

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนท่านร่วมแบ่งปันปันน้ำใจ ช่วยน้องสู้ภัยหนาวกับโครงการ “แสนอุ่น” เพื่อจัดหาเครื่องนุ่มห่มกันหนาว 100,000 ชิ้น
(ผ้าห่ม 50,000 ผืน ถุงเท้า 50,000 คู่) จัดส่งให้ถึงมือเด็กและครอบครัวยากไร้ได้ทันเวลาในช่วงหน้าหนาวนี้

งบประมาณโครงการ

 

รายการ

งบประมาณ

ถุงเท้า 50,000 คู่ ผ้าห่ม 50,000 ผืน

2,500,000

รวมงบประมาณ

2,500,000

 

แสดงความคิดเห็น